Door het openen van "www.campeole.nl" of door een van de pagina's van "www.campeole.nl" te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de onderstaande bepalingen en voorwaarden. Campéole behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf deze bepalingen te allen tijde te wijzigen of bij te werken.

Identificatie

Campéole: 15 Rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris 
Les Campéole SARL coopérative au Capital de 11.606.704,71 euros, N° TVA intracommunautaire: n° FR87 327 438 560 
Tel: 00 33 1 44 68 17 40 - Email: contact@campeole.com 
Statutaire zetel: 15 Rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris  
RC Paris 327.438.560 – APE 552 C

 

Informatica en vrijheden

De website www.campeole.nl was onderwerp van een verklaring bij de Nationale Commissie Informatica en Vrijheden (CNIL). De ontvangst van de aangifte werd op 6 januari 2000 door de CNIL gegeven, overeenkomstig artikel 16 van de wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat door ons vanaf www.campeole.nl, een inschrijving, of in het algemeen elke elektronische boodschap te doen toekomen, we deze op een geautomatiseerde manier kunnen behandelen en kunnen bewaren voor behandeling en voor de duur die nodig is voor de genoemde behandeling en deze kunnen communiceren aan externe partners.
In overeenstemming met de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, hebt u recht op toegang, wijziging, verwijdering en rectificatie van gegevens die op u betrekking hebben. Om uw recht op toegang en rectificatie uit te oefenen en zo toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens in de Campéole-bestanden, deze te corrigeren of te verwijderen, neemt u contact op met Campéole op het hierboven vermelde adres.

Bescherming van de persoonsgegevens

 

Raadpleeg hier ons Handvest ter bescherming van de persoonsgegevens van klanten en aanverwant.

Beperking van gebruik en intellectueel eigendom

De gehele website www.campeole.nl, evenals de teksten en illustraties waaruit deze bestaat, met name op grafisch en fotografisch gebied, zijn eigendom van Campéole of worden door Campéole gebruikt met toestemming van de eigenaars van auteursrechten of merkenrecht. Als zodanig worden ze beschermd door de Franse, communautaire en internationale wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht.
Elke reproductie of gebruik van www.campeole.nl en/of elementen die door Campoleole zijn geautoriseerd, moeten de bron en de eigenaar van de gerelateerde eigendomsrechten vermelden.

Verantwoordelijkheid - afwezigheid van garantie

Campéole wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van moeilijkheden bij toegang of onderbreking van de verbinding. Bovendien behoudt Campéole zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken, de toegang tot het geheel of een deel van "www.campeole.nl" te beëindigen, te wijzigen, op te schorten of te onderbreken.
Adres:
15 Rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris 
Tel: 00 33 1 44 68 17 40 
Fax: 00 33 1 44 68 17 43

webdesign en ontwikkeling

Onze selectie vakanties

Camping Plage Sud

Biscarrosse-Plage, Aquitanië

Camping Navarrosse

Biscarrosse, Aquitanië

Camping Clairefontaine

Royan, Charante-Maritime

Camping La Grande Côte

La Barre-de-Monts, Vendee

Voor al je kampeerwensen kun je terecht bij Campéole!