Sereniteitsgarantie met Campéole

Met de Sereniteitsgarantie is reserveren niet langer riskant!
 
Om zeker te zijn van uw gemoedsrust, stelt Campéole de Sereniteitsgarantie in die gratis is en automatisch bij uw verblijf wordt inbegrepen. Voor nog meer gemoedsrust kunt u een annuleringsverzekering afsluiten inclusief de Covid-19 uitbreiding. Zonder de implementatie van hygiëne- en veiligheidsmaatregelen te vergeten zodat u kunt ontspannen...
 
Uw sereniteit en rust zijn onze prioriteit!
 
Daarom heeft Campéole zijn Sereniteitsgarantie gecreëerd, die gratis is en automatisch is inbegrepen bij alle reserveringen die worden gemaakt op www.campeole.com of telefonisch met onze adviseurs...

Wat zijn de voorwaarden in geval van beëindiging of wijziging?
 
1. VERPLICHTE BEËINDIGING VAN MIJN RESERVERING:
 
Een reservering kan worden geannuleerd in geval van uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden opgelegd door de Franse en/of buitenlandse autoriteiten, zoals:
 • Het sluiten van de grenzen.
 • Administratieve sluiting van de Camping.
 • Algemene of territoriale lockdown.
 • Quarantaine opgelegd bij aankomst van de klant en/of bij terugkeer van de klant naar zijn land van herkomst.
 • Reisbeperking tot een aantal kilometers waardoor u niet naar de verblijfplaats kunt komen.
Ik kan de optie* kiezen die het beste bij mij past ZONDER KOSTEN:
 
=> Ik stel mijn reservering voor het seizoen 2021 uit op de Camping van mijn keuze.
=> Ik vraag een totaalkrediet aan voor de betaalde bedragen, bruikbaar voor een verblijf in 2021 en/of 2022 op de Camping van mijn keuze.
=> Ik vraag om volledige terugbetaling van de betaalde bedragen.

 

2. IK WIL PERSOONLIJK MIJN RESERVERING BEËINDIGEN, WIJZIGEN OF AFSTAAN:
 
2.1 Ik wil mijn reservering annuleren of wijzigen
 
Tot 45 dagen voor mijn aankomst op de camping kan ik op elk moment van gedachten veranderen!
=> Ik kan mijn reservering GRATIS wijzigen
=> Ik kan mijn reservering annuleren voor SLECHTS € 25
 
Compensatieschema voor beëindiging/wijziging van het contract, per verblijf in een cottage*:
 
Meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf is een aanbetaling van 25% vereist. De aanbetaling wordt berekend exclusief bij boeking te betalen reserveringskosten en annuleringsverzekering. Het saldo van mijn verblijf dient uiterlijk 30 dagen voor de startdatum van het verblijf te worden betaald.

 

Compensatieschema bij beëindiging/wijziging van het contract, per verblijf op een staanplaats*

Meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf is een aanbetaling van 25% vereist. De aanbetaling wordt berekend exclusief bij boeking te betalen reserveringskosten en annuleringsverzekering. Het saldo van mijn verblijf dient uiterlijk op de begindatum van het verblijf te worden betaald.

2.2 Ik wil mijn contract overdragen
 
Ik wil iemand uit mijn omgeving van mijn reservering gebruik laten maken. Tot 7 dagen vanaf de aankomstdatum heb ik de mogelijkheid om mijn verkoopcontract toe te wijzen als de nieuwe contractant aan dezelfde voorwaarden voldoet als ik (dezelfde verblijfsdata, dezelfde accommodatie, enz.).
De overdracht van het contract brengt een verwerkingsvergoeding van € 25 met zich mee.

3. CAMPEZ-COUVERT VERZEKERING - COVID-19 UITBREIDING
 
Voor nog meer gemoedsrust stelt Campéole voor om naast de Sereniteitsgarantie een annuleringsverzekering af te sluiten die overeenkomt met 3,7% van het bedrag van het verblijf. Het afsluiten van een Annuleringsverzekering dient bij boeking te worden gemaakt en betaald.

Een annuleringsverzekering dekt 95% van de levensongevallen, voor zover het gebeuren willekeurig en onvrijwillig is, behalve op persoonlijk initiatief.
Deze verzekering voorziet in een Covid-19-uitbreiding die onder bepaalde voorwaarden de terugbetaling van mijn gehele verblijf of een deel ervan dekt. Naast traditionele garanties beschermt de Covid-19-uitbreiding mij tegen de individuele gevolgen van de epidemie.
 
Waarom een annuleringsverzekering afsluiten naast de Sereniteitsgarantie?
 
De annuleringsverzekering Campez Couvert is bedoeld om de schade te dekken die de verzekerde VÓÓR en TIJDENS de reis lijdt. Omdat niemand immuun is voor een onvoorziene gebeurtenis (overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, baanverlies, enz.) Raadt Campéole u dringend aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.
Ondanks de flexibiliteit van onze Sereniteitsgarantie, zal het in bepaalde gevallen voordeliger zijn om, afhankelijk van de datum van de geleden schade, uw claim te melden bij de Campez Couvert-verzekering om uw vakantiebudget te behouden.
Voorbeeld: ik heb een huisje geboekt, in geval van annulering binnen 30 dagen voor mijn aankomst, voorziet de Sereniteitsgarantie in een facturering van 50% tot 90%. De annuleringsverzekering van zijn kant voorziet echter in een brede waaier aan gedekte schade.
 
Het product "Campez Couvert" biedt garanties in geval van:
 • annulering van de reis.
 • onderbreking van het verblijf.
 • het vergeten van een persoonlijk voorwerp.
 • evenals de bekostiging van een vervangend voertuig.
Hier zijn enkele voorbeelden van ondersteuning voor de Covid-19-extensie:
 • COVID-19: annulering voor de ziekte COVID-19 die is aangegeven in de maand voorafgaand aan de aankomstdatum in geval van een epidemie of pandemie.
 • Quarantaine: annulering indien men 14 dagen in quarantaine moet na een positieve COVID-19-test.
 • Contactgeval met in quarantaine plaatsing: Aangegeven contactgeval (gecontacteerd door de sociale zekerheid), in afwachting van een COVID-19-test of in afwachting van het testresultaat.
Bekijk voorbeelden van vergoeding - Zie de algemene voorwaarden Annuleringsverzekering

 

Algemene Voorwaarden Sereniteitsgarantie

 

Garantie geldig voor gecontracteerde verblijven vanaf 01/10/2020. Voormelde garantie wordt allereerst begrepen in de specifieke voorwaarden ervan, daarna in de van kracht zijnde Algemene Verkoopvoorwaarden. Verzoeken tot beëindiging, wijziging of overdracht dienen verplicht schriftelijk (aangetekend met ontvangstbevestiging, e-mail, enz.) aan de reserveringsafdeling van Campéole worden gemeld. De datum die wordt gebruikt om de verschuldigde vergoedingen voor beëindiging, wijziging of overdracht te bepalen, is de datum van verzending van de aangetekende brief waarbij de poststempel als bewijs wordt gebruikt, of de datum van ontvangst van de e-mail. Restitutie wordt binnen maximaal 90 dagen aan contractant toegezonden, tenzij deze schriftelijk anders bepaalt. In geval van beëindiging/wijziging van het tussen Campéole en de contractant gesloten verkoopcontract, kunnen de Sereniteitsgarantie en de Campez Couvert-verzekering niet gecombineerd worden in hun gebruik.

1. Verplichte beëindiging

Indien de reservering wordt uitgesteld, kan het nieuwe verblijf voor het seizoen 2021 gereserveerd worden op de Camping van uw keuze. Indien er een creditnota wordt afgegeven, kan deze worden gebruikt om een nieuw verblijf in een van onze Campings in 2021 en/of 2022 te plannen. In het geval dat het geboekte nieuwe verblijf minder duur is, zal het verschil worden verwerkt als een creditnota die kan worden gebruikt voor een verblijf in 2021 en/of 2022. Indien het nieuwe verblijf daarentegen duurder is, dient, nadat het tegoed is verrekend, het resterende bedrag door de contractant te worden betaald. Ongebruikte bedragen zullen aan u worden terugbetaald op schriftelijk verzoek aan de reserveringsdienst van Campéole (aangetekende brief met ontvangstbevestiging, e-mail, enz.).
 
2. Annulering, wijziging of overdracht van een reservering in een cottage of staanplaats door de contractant

=> In geval van totale annulering van de reservering door de contractant, zal Campéole de betaalde bedragen terugbetalen na aftrek van de bedragen die als beëindigingsvergoeding zijn ingehouden bij toepassing van de vergoedingsschaal. De kosten zijn van toepassing op het totale bedrag van de prijs van het verblijf.
=> Neerwaartse wijziging van het contract, voor een verblijf in een cottage of staanplaats
Vanaf 44 dagen tot de startdatum van het verblijf komt het krediet overeen met het verschil tussen het totale bedrag van de prijs van het nieuwe verblijf en de reeds door de klant betaalde bedragen. De uitgegeven creditnota kan niet worden gerestitueerd en dient tijdens het seizoen 2021 te worden opgebruikt. Van D-7 tot de startdatum van het verblijf is de wijziging alleen mogelijk voor een verblijf op dezelfde data.
=> Opwaartse wijziging van het contract, voor een verblijf in een cottage of staanplaats
Het verschuldigde bedrag wordt u in rekening gebracht. Van D-7 tot de startdatum van het verblijf is de wijziging alleen mogelijk voor een verblijf op dezelfde data.
 
3. Overdracht van een reservering

Overeenkomstig artikel L 211-11 van het wetboek van toerisme is het mogelijk een verkoopcontract over te dragen indien de cessionaris voldoet aan dezelfde voorwaarden (dezelfde verblijfsdata, dezelfde accommodatie, enz.) als de contractant en tot 7 dagen voor aankomst. Het is absoluut verplicht om Campéole te informeren (aangetekende brief met ontvangstbewijs, e-mail) met vermelding van de naam, voornaam, adres van de overnemer en de deelnemers. Er wordt een nieuw verkoopcontract opgesteld op naam van de rechtverkrijgende. Aan de oorspronkelijke contractant wordt een bedrag van 25€ aan administratiekosten in rekening gebracht.