Campéole Conditions générales de vente

Algemene Verkoopvoorwaarden

1. PREAMBULE

De catalogus Campéole 2017 en de website www.campeole.com bieden u de mogelijkheid om te reserveren voor de campings van Campéole, de campings van Etapes Campéole en de campings van Etapes André Trigano. Reservering voor een bepaald verblijf via de verschillende reserveringskanalen impliceert volledige aanvaarding van onze algemene verkoopvoorwaarden en huishoudelijk reglement.

2. PRIJZEN EN PRIJSHERZIENING

De prijzen die zijn aangegeven op al onze reserveringskanalen zijn vastgelegd op basis van de economische omstandigheden op de dag van aanvraag, met name wat het geldende btw-tarief betreft. Campéole verwerkt automatisch iedere wijziging in het btw-tarief in alle weergegeven tarieven op al onze kanalen op de datum van facturatie. Ook zullen wijzigingen of de invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen automatisch worden doorgevoerd in de weergegeven prijzen op het moment van factureren. Deze wijzigingen geven de klant geen recht of aanleiding om zich hier tegen te verzetten. Promotieaanbiedingen zijn nooit met terugwerkende kracht geldig en kunnen niet gecombineerd worden met andere kortingen. Aanbiedingen voor kinderen zijn alleen van toepassing op kinderen jonger dan 7 jaar. Er zij aan herinnerd dat overeenkomstig artikel L. 121-21-8 12° van de Code de la consommation (Franse consumentenwet) het herroepingsrecht van artikel L. 121-21 van de Code de la consommation (Franse consumentenwet) niet van toepassing is op diensten op het gebied van accommodaties en vrije tijd.

3. VERANTWOORDELIJKHEID VAN CAMPÉOLE

De vennootschap LES CAMPEOLES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor, door het toedoen van communicatie van derden, onjuiste informatie op verkoopkanalen (bijv. de catalogus, website) die worden gebruikt door LES CAMPEOLES.

Foto’s en teksten die op onze kanalen gebruikt worden zijn niet bindend. Ze zijn slechts indicatief en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden. Campéole kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen in data, tijden of routebeschrijvingen en voor verwijdering of wijziging van (een deel van) het programma, indien dit veroorzaakt wordt door externe gebeurtenissen zoals stakingen zonder voorafgaande kennisgeving, technische problemen, slechte weersomstandigheden, epidemieën, vluchtwijzigingen of andere omstandigheden van overmacht te wijten aan derden die geen deel uitmaken van de uitvoering van de prestaties die in het contract voorzien zijn, of te wijten aan een onjuiste uitvoering van het contract door de ondertekenaar.

Over het algemeen geldt dat iedere activiteit, gratis of tegen betaling, die vermeld wordt op al onze kanalen, onder bepaalde omstandigheden buiten de wil van Campéole om en/of in het kader van overmacht bij aankomst gewijzigd of geannuleerd kan worden. Het is mogelijk dat, ter wille van de periode, het aantal bezoekers of de beslissingen die door de teams ter plaatse worden genomen, er op de plaats van verblijf niet voldoende materiaal beschikbaar is of dat bepaalde activiteiten worden uitgesteld. Deze situaties vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Campéole en vormen dus geen reden voor annulering van het verblijf. De voorzieningen in ontwerpfase worden op al onze kanalen ter informatie vermeld. In het geval dat Campéole om wat voor reden dan ook en/of in het geval van overmacht deze voorzieningen niet tijdig kan treffen, dan kan Campéole hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Campéole verbindt zich ertoe haar klanten in realtime op de hoogte te houden van de toegankelijke voorzieningen via www.campeole.com.

Campéole kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor voorvallen bij diensten die rechtstreeks door de ondertekenaar zijn afgenomen van een externe dienstverlener of het gevolg zijn van een persoonlijk initiatief van de ondertekenaar.

4. VERZEKERINGEN

Campéole heeft een een annulerings- en onderbrekingsverzekering afgesloten en stelt deze aan de klant voor als optie. De verzekering gaat pas van kracht op het moment van de inschrijving. Bij annulering wordt de verzekering niet terugbetaald. Alle garanties worden beschreven in het informatieboekje ‘Verzekeringen’ dat u vóór ondertekening van de overeenkomst bij uw reisdocumenten of op aanvraag kunt krijgen.

5. OMSCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

KAMPEERPLAATS

Het gaat om een staplaats voor uw tent, caravan of camper.

Het tarief voor uw verblijf wordt berekend op basis van een vaste prijs waarin de kampeerplaats voor 1 of 2 personen, uw kampeermateriaal/camper, uw voertuig op de kampeer- of parkeerplaats en toegang tot de openbare ruimtes, het recreatieprogramma en de sanitaire voorzieningen zijn inbegrepen. De extra kosten (extra persoon, volwassene of kind, extra auto, extra tent, elektriciteit, dubbele drijfas etc.) zijn niet inbegrepen in de vaste prijs en worden extra toegevoegd. Het verblijf is gratis voor kinderen jonger dan 7 jaar vóór 01/07 en na 27/08. Wel worden zij meegeteld in het aantal op de kampeerplaats of in de huuraccommodatie verblijvende personen.

Van 2 juli tot 27 augustus worden de staanplaatsen voor tent of caravan gereserveerd van woensdag tot woensdag, zondag tot zondag of woensdag tot zondag en zondag tot woensdag (minimaal 7 nachten en afhankelijk van het campingterrein), waarbij de aankomsttijd vanaf 13.00 uur is en de vertrektijd vóór 12.00 uur. Verlenging ter plaatse is mogelijk, afhankelijk van beschikbaarheid.

HUURACCOMMODATIES

De huuraccommodaties zijn verplicht te reserveren van zaterdag tot zaterdag, van woensdag tot zaterdag of van zaterdag tot woensdag, vanaf 16.00 uur (aankomst) tot 10.00 uur op de dag van vertrek (vertrektijd), gedurende de periode van 1 juli tot 26 augustus. Deze periode loopt voor de locaties Dramont en Eurosurf van 17 juni tot 2 september. Tenzij anders vermeld op de betreffende webpagina van de camping (facturatie per nacht) kan de gehuurde accommodatie tijdens die periode alleen geboekt worden voor ten minste 7 dagen. Met uitzondering van de periode van 1 juli tot 26 augustus en van 17 juni tot 2 september voor de locaties Dramont en Eurosurf is bijboeken per nacht mogelijk, met een minimum van 2 nachten.

Onze prijzen zijn inclusief personen (afhankelijk van de capaciteit van de accommodatie), water, gas, elektriciteit, voertuig (1 per verhuur), toegang tot de openbare ruimtes, het recreatieprogramma en de sanitaire voorzieningen. De accommodaties zijn volledig uitgerust. Voor alle campings van Campéole, met uitzondering van de partnerbestemmingen (in de catalogus aangegeven als Etapes Campéole en Etapes André Trigano), geldt dat katoenen lakens en dekens of dekbedden te huur zijn voor het aantal bedden in de accommodatie. Uw accommodatie dient bij uw vertrek in dezelfde staat als bij aankomst te worden opgeleverd (cf. : Borgsom). Na goedkeuring van de campingmanager mag een extra persoon (ten opzichte van de maximale capaciteit) in de huuraccommodatie of op de kampeerplaats verblijven, mits betaling van een toeslag.

De gedetailleerde beschrijving van de accommodaties is beschikbaar via de reserveringscentrale en op de website: www.campeole.com. Soms zijn er kleine verschillen in de inrichting en uitrustingen van bepaalde huuraccommodaties van hetzelfde type op verschillende campings. U kunt er wel altijd zeker van zijn dat uw comfort verzekerd is en de capaciteit wordt gehandhaafd. Uw wensen voor een specifieke kampeerplaats of accommodatie op de camping kunnen alleen worden vervuld als bij aankomst bij de receptie blijkt dat hier nog mogelijkheden voor zijn.

TOESLAGEN

Zowel bij een huuraccommodatie als een kampeerplaats kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor extra voertuigen (auto, aanhangwagen, motor, boot etc.) als deze worden toegestaan, of voor extra tenten, dieren, bezoekers etc. Alle prijzen zijn online beschikbaar via www.campeole.com in de rubrieken met tarieven voor kampeerders en bij de ingang van de betreffende camping. Onze prijzen zijn inclusief btw maar exclusief toeristenbelasting (met uitzondering van de vermelde prijzen voor bepaalde vermelde terreinen in de prijslijst). Deze belasting dient direct bij aankomst op de locatie betaald te worden.

PRIVILEGEVOORDEEL

Op de campings van Campéole gelden vóór 8 juli en na 26 augustus, afhankelijk van de camping, speciale promotieaanbiedingen met de code DUO voor reserveringen voor twee volwassen personen of voor twee volwassen personen met kinderen jonger dan 7 jaar.

6. BETALING VAN HET VERBLIJF

AANVAARDE BETAALMETHODEN

U kunt uw reservering definitief maken via een betaling van een voorschot of van het volledige bedrag op een van de volgende manieren: een bankcheque en Franse postcheque, vakantiecheque, postwissel of contant geld, creditcard of bankoverschrijving.

BETAALVOORWAARDEN

Elke definitieve reservering op het verzoek van de klant moet schriftelijk of via de website worden gemaakt, onder aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en begeleid door een betaling van een voorschot, bestaande uit 25% van de huursom, € 25 aan boekingskosten en een bijdrage voor de annuleringsverzekering (indien afgesloten). Deze reservering heeft pas een contractuele waarde nadat de klant een reserveringsbevestiging van CAMPEOLE heeft ontvangen.

Het openstaande bedrag moet uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van het verblijf worden betaald. Wanneer de betaling niet binnen deze periode voldaan wordt, wordt de reservering als geannuleerd beschouwd en zijn de hieronder beschreven annuleringsvoorwaarden van toepassing.

VAKANTIEBONNEN EN WERKGEVERSBIJDRAGEN

Met haar Franse rechtsvorm S.A.R.L. beschikt de vennootschap Les Campéoles niet over een van de doorgaans aan verenigingen toegekende ministeriële erkenningen (omdat wij niet aan de eigenschappen 'vakantiehuisjes, huisjes, familiecampings' voldoen). Daarom worden vakantiebonnen niet geaccepteerd als betaalmiddel. U kunt aan uw Caisse d'Allocations Familiales (Frans Kinderbijslagfonds) vragen of u recht hebt op een terugbetaling. Om dezelfde reden raden wij u ook aan vóór uw reservering bij uw Bijstandsdienst of Ondernemingsraad te vragen naar hun voorwaarden voor het toekennen van 'vakantiebijdragen'.

LASTMINUTERESERVERING

Bij reserveringen die gedaan worden binnen minder dan 30 dagen vóór vertrek moet een volledige betaling gedaan worden per creditcard of overschrijving. Het bewijs van betaling zal binnen 48 uur per fax of e-mail worden opgevraagd.

7. WIJZIGING VAN HET VERBLIJF

U kunt eenmaal per seizoen kosteloos uw data, bestemming of verblijfsformule binnen de Campéoleketen wijzigen (afhankelijk van de beschikbaarheid).

Deze wijzigingsaanvraag dient schriftelijk (per post, e-mail of fax) te worden ingediend bij de locatie van inschrijving (reserveringscentrale of camping). Alle reeds in rekening gebrachte bedragen zullen worden overgezet naar uw nieuwe boeking. Wanneer u meer dan één wijziging aanbrengt in uw boeking, wordt voor elke nieuwe wijziging een bedrag van € 25 aan administratiekosten in rekening gebracht.

8. VERLATE AANKOMST, VROEGTIJDIG VERTREK

Bij verlate aankomst of vroegtijdig vertrek, op basis van uw reserveringsbewijs, blijft het volledige bedrag van het gereserveerde verblijf verschuldigd. U kunt geen aanspraak maken op restitutie voor het gedeelte van uw verblijf waarvan u geen gebruik hebt gemaakt als gevolg van uw verlate aankomst of vroegtijdige vertrek.

9. ANNULERINGSVOORWAARDEN VAN HET VERBLIJF

NIET VERSCHIJNEN OP DE CAMPING

Wanneer u zich binnen 48 uur na aanvang van uw verblijf niet bij de camping hebt aangemeld en wij geen bewijs en/of informatie met betrekking tot uw komst gekregen hebben, annuleren wij uw kampeerplaats of huuraccommodatie. In dit geval brengen wij de in onze annuleringsvoorwaarden bepaalde kosten in rekening.

ANNULERING

Op initiatief van de klant:

Alle annuleringen moeten per aangetekend schrijven aan ons worden gemeld via onze reserveringscentrale (CAMPEOLE - Service clientèle - Zone Industrielle de Garautou, BP 7 - 09270 MAZERES - FRANKRIJK) of per e-mail aan vluccioni@andretriganogroupe.com.

De annulering geldt vanaf de ontvangstdatum van de aangetekende brief met ontvangstbewijs of van de e-mail.

Voor de annulering van een huuraccommodatie of kampeerplaats:

• Meer dan 30 dagen vóór aanvang van het verblijf:

- wordt 25% van het totale bedrag van het verblijf + de administratiekosten + de bijdrage van de annuleringsverzekering door Campéole ingehouden.

- Wanneer u met een cadeaubox betaald heeft, behoudt Campéole de volledige tegenwaarde van de cadeaubox.

• Minder dan 30 dagen vóór aanvang van het verblijf:

is 100% van het bedrag voor het verblijf verschuldigd. De annuleringskosten kunnen worden gedekt volgens de aangeboden annuleringsverzekering. Zonder annuleringsverzekering is er geen sprake van restitutie.

De klant kan een annuleringsverzekering afsluiten. Dit kan uitsluitend gedaan worden op de dag van reservering. Verzekeringen die na deze dag zijn afgesloten worden niet in aanmerking genomen.

Op initiatief van de dienstverlener:

Vóór het vertrek

Bij annulering van een verblijf op initiatief van de dienstverlener na schriftelijke reservering en/of bevestiging, ten gevolge van overmacht, weers- of andere omstandigheden met als gevolg een totale of gedeeltelijke vernieling, een volledige of gedeeltelijke administratieve sluiting, de vertraging van werkzaamheden door weers- of andere omstandigheden, een disfunctie van faciliteiten/infrastructuren die essentieel zijn voor de exploitatie van de camping, veiligheidsrisico's, externe factoren of wanneer de exploitatie van de camping door de directie van het bedrijf niet geschikt wordt geacht, op elke locatie vermeld in de CAMPEOLE brochure of website – of in elke andere catalogus of website waar campings geëxploiteerd worden onder het handelsmerk CAMPEOLE – wordt de klant per aangetekende brief of in voorkomend geval per e-mail geïnformeerd, en wordt hem vervolgens het betaalde bedrag volledig terugbetaald. Deze annulering zal echter niet leiden tot betaling van een schadevergoeding.

Voor zover mogelijk en binnen de grenzen van het verblijf, de periodes, producten en bestemmingen die binnen onze locaties aanwezig zijn, zullen we indien gewenst komen met alternatieve oplossingen. Als er bij de oplossingen, die aangeboden worden door onze onderneming op basis van de vermelde bestemmingen op onze website en die aanvaard worden door de klant, een verschil in prijs zit tussen de reeds betaalde prijs en de prijs van het nieuwe voorstel, dan zullen wij het verschil terugbetalen als de prijs van het nieuwe voorstel lager is. Als de prijs van het nieuwe voorstel hoger is, dan zullen wij het prijsverschil voor onze rekening nemen.

Alle andere eventuele kosten worden uitgesloten en een verzoek om terugbetaling of uitbetaling van die kosten wordt niet in overweging genomen.

Tijdens het verblijf

Wanneer het verblijf wordt beëindigd op initiatief van de dienstverlener ten gevolge van overmacht, slechte weersomstandigheden, een totale of gedeeltelijke administratieve sluiting, een disfunctie van faciliteiten/infrastructuren die essentieel zijn voor de exploitatie van de camping, veiligheidsrisico's, externe factoren, etc., schrijft de directie van de camping een brief die persoonlijk aan de klant overhandigd wordt en waarin vermeld wordt dat zijn verblijf bekort zal worden. De klant krijgt dan het te veel betaalde bedrag pro rata terug.

Voor zover mogelijk en binnen de grenzen van het verblijf, de periodes, producten en bestemmingen die binnen onze locaties aanwezig zijn, zullen we indien gewenst komen met alternatieve oplossingen. Als er bij de oplossingen, die aangeboden worden door onze onderneming op basis van de vermelde bestemmingen op onze website en die aanvaard worden door de klant, een verschil in prijs zit tussen de reeds betaalde prijs en de prijs van het nieuwe voorstel, dan zullen wij het verschil terugbetalen als de prijs van het nieuwe voorstel lager is. Als de prijs van het nieuwe voorstel hoger is, dan zullen wij het prijsverschil voor onze rekening nemen.

Alle andere eventuele kosten worden uitgesloten en een verzoek om terugbetaling of uitbetaling van die kosten wordt niet in overweging genomen.

10. BORGSOM

Voor de huuraccommodaties zonder verwarming geldt een borg van 310 euro (€ 250 + € 60 voor schoonmaakkosten) die u bij aankomst dient te betalen en die bij vertrek of uiterlijk binnen 8 dagen na vertrek per post zal worden teruggegeven. Dit bedrag is inclusief € 250 borg voor schade aan de accommodatie of kampeerplaats + € 60 aan schoonmaakkosten. Bepaalde campings vragen ook om een borg van ongeveer € 20 voor de badge die de slagboom bij de ingang opent. Het voorschot kan per cheque betaald worden (via twee aparte cheques: een cheque van € 250 en een cheque van € 60), of € 310 in contanten of via uw bankpas. Het gekozen betaalmiddel wordt in het dossier van de klant vermeld.

Voor huuraccommodaties met verwarming geldt een borg van € 330 (€ 250 + € 80 schoonmaakkosten) die u bij aankomst dient te betalen en die bij vertrek of uiterlijk binnen 8 dagen na vertrek per post zal worden teruggegeven. Dit bedrag is inclusief € 250 borg voor schade aan de accommodatie of kampeerplaats + € 80 aan schoonmaakkosten. Bepaalde campings vragen ook om een borg van ongeveer € 20 voor de badge die de slagboom bij de ingang opent. Het voorschot kan per cheque betaald worden (via twee aparte cheques: een cheque van € 250 en een cheque van € 80), of € 330 in contanten of via uw bankpas. Het gekozen betaalmiddel wordt in het dossier van de klant vermeld.

Dit bedrag kan geheel of gedeeltelijk ingehouden worden door Campéole indien schade aan de huuraccommodatie, de inboedel en/of materiaal op de camping geconstateerd wordt tijdens de eindcontrole op het moment van vertrek. De borg of een deel ervan kan ook worden ingehouden als katoenen lakens en dekens of dekbedden in de accommodatie niet of beschadigd geretourneerd worden. Campéole kan de € 60 of € 80 schoonmaakkosten inhouden wanneer tijdens de eindcontrole wordt vastgesteld dat de schoonmaak niet is gedaan na afloop van het verblijf. Als de inventaris bij vertrek overeenkomt met de inventaris bij aankomst, wordt de borg u binnen acht dagen na vertrek per post (voor cheques) gerestitueerd. Voor creditcards vernietigen wij de gegevens van de kaart, en contant geld krijgt u bij uw vertrek terug.

11. VERZEKERING

Kampeerders kunnen tijdens hun verblijf aanspraak maken op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Campéole voor alle lichamelijke of materiële schade waarvoor de aansprakelijkheid van het bedrijf is aangetoond. Bij aankomst op de camping dienen kampeerders een geldige verzekeringspolis te tonen voor hun camper, caravan, tent en/of materiaal, met name met betrekking tot civiele aansprakelijkheid. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en beschadiging van persoonlijke bezittingen. Onze aansprakelijkheid dekt geen diefstal of schade aan tenten, caravans, campers en hun inhoud. Bovendien kan Campéole niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van kampeerders. Er zij aan herinnerd dat parkeerplaatsen niet bewaakt zijn en dat parkeren gebeurt op risico van de gebruiker.

12. VERBLIJF VAN GROEPEN MINDERJARIGEN

Minderjarigen die niet vergezeld worden door hun ouders of wettelijke voogd zijn niet toegestaan op de campings. De ontvangst van groepen minderjarigen moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de Franse wetgeving op het gebied van toezicht op deze groepen. De organisatie die verantwoordelijk is voor deze begeleiding dient hiervoor over een ministeriële vergunning te beschikken (aangetoond door het bewijs van aangifte), hetzij een vergunning m.b.t. Sport, Jeugd en Sport, Onderwijs of Familie- en Sociaal Toerisme.

De groepsleiders moeten beschikken over de nodige diploma’s (kopie BAFA - Frans diploma voor recreatieleider - of bewijs van mogelijkheid om groepen jongeren te begeleiden). Informeer hiernaar vóór de reservering bij de reserveringscentrale.

Als niet voldaan wordt aan de voorwaarden met betrekking tot groepen minderjarigen of als de benodigde verklaringen niet tijdig zijn ingediend, dan behoudt Campéole zich het recht voor om het verblijf van elke groep minderjarigen te annuleren of op te schorten.

13. HUISDIEREN

Met uitzondering van honden uit de 1e en 2e categorie (artikel L211-12 van de Franse Landbouw- en Zeevisserijwet), die automatisch worden geweigerd, behoudt elke camping zich het recht voor om sommige of alle huisdieren toe te staan (tegen betaling) of te weigeren.

We adviseren u om hieromtrent bij uw boeking om bevestiging te vragen. Er wordt slechts één dier per inschrijving toegelaten, tenzij hiervoor uitdrukkelijk een uitzondering werd aangevraagd bij de camping of de reserveringscentrale. Wij eisen wel dat honden op het terrein altijd onder toezicht en aangelijnd worden gehouden. Ook vragen we u om op de hygiëne en het milieu van de locatie te letten. Bij aankomst op de camping moet een vaccinatiebewijs getoond worden; vaccinatie tegen hondsdolheid en een identiteitsbewijs zijn verplicht.

14. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Campéole behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de dag van reservering. We nodigen u uit om de algemene verkoopvoorwaarden op onze website te raadplegen: www.campeole.com

15. KLACHTEN

Eventuele klachten na een verblijf op een van onze campings moeten schriftelijk en per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden verzonden naar het volgende adres (klachten per e-mail worden niet in behandeling genomen): CAMPEOLE – Service clientèle – Zone Industrielle de Garautou, BP 45 - 09270 MAZERES - FRANKRIJK

16. ANNULERINGSVERZEKERING BIJ ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF

Campéole biedt u via AXELLIANCE een dubbele verzekering aan.

1- WERKING VAN HET CONTRACT:

Terugbetaling:

Voor de huuraccommodaties

a) annulering meer dan 30 dagen vóór aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom,

b) annulering 30 dagen of minder vóór aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom,

c) bij annulering: het bedrag dat de verzekerde contractueel gezien aan de dienstverlener zou hebben betaald, binnen de hierboven aangegeven grenzen.

1 - DE ANNULERINGSVERZEKERING houdt in de volgende gevallen rekening met toeslagen:

1 - Ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de verzekerde of van de echtgenoot of partner, ouders, kinderen, schoonzoons of -dochters, broers, zussen, zwagers of schoonzussen van de verzekerde. De ernst van het ongeval of de ziekte moet worden bepaald door een medische autoriteit.

Topbestemming

Vendée Aquitaine Méditerranée / Provence
MEDITERRANEE-GA-1680X790-PASTILLE

Camping Plage des Tonnelles ****

St-Jean-de-Monts, Atlantique - Vendée
vendee-les-sirenes-piscine-3

Camping Les Sirènes ***

St-Jean-de-Monts, Atlantique - Vendée
FR_CAMPEOLE_GRANDE_COTE_PLAGE_ (12)

Camping La Grande Côte ***

La-Barre-de-Monts, Atlantique - Vendée
FR_CAMPEOLE_LA GRIERE_ LIEUX TOURSIME ET NATURE (DDELAINE 2016) (17)

Camping La Grière ***

La Tranche-sur-Mer, Vendée
FR_CAMPEOLE_LA BELLE ANSE_ HB (DDELAINE 2016) (24)

Camping La Belle Anse ***

La Tranche-sur-Mer, Vendée
FR_CAMPEOLE_SANGUINET_PISCINE

Camping Le Lac de Sanguinet ***

Sanguinet, Lac de Sanguinet - Landes
MEDOC-PLAGE-CAMPEOLE-6

Camping Médoc-Plage ****

Vendays-Montalivet, Gironde
FR_CAMPEOLE_LES TOURTERELLES_PISCINE (DDELAINE 2016) (4)

Camping Les Tourterelles ***

St Girons-plage, Landes
GRAND-LARGE-2-1680x790-PASTILLE

Camping Le Vivier ***

Biscarrosse-Plage, Landes
GRAND-LARGE-2-1680x790-PASTILLE

Camping Plage Sud ***

Biscarrosse-Plage, Landes
MEDITERRANEE-GA-1680X790-PASTILLE

Camping Navarrosse ****

Biscarrosse, Lac de Cazaux-Sanguinet, Landes
FR_CAMPEOLE_ONDRES_PISCINE_5

Camping Ondres-Plage ***

Ondres, Landes
LES-VIVIERS-1

Camping Les Viviers ****

Lège-Cap-Ferret, Gironde - Bassin d'Arcachon
FR_VAT_LOU_PIGNADA_PISCINE_13

Camping Lou Pignada *****

Messanges, Landes
FR_VAT_LE_VIEUX_PORT_PISCINE_18

Camping Le Vieux Port *****

Messanges, Landes
FR_CAMPEOLE_ DOMAINE DE FIERBOIS_ PISCINE (DDELAINE 2016)  (10)

Camping Domaine de Fierbois **

Capbreton, Landes
FR_CAMPEOLE_ L'ETANG BLANC_ PISCINE (DDELAINE 2016) (5)

Camping L'Etang Blanc **

Seignosse, Landes
FR_CAMPEOLE_ABAYA_LIEUX TOURIST

Camping Abaya **

Hendaye, Pays Basque
FR_CAMPEOLE_ AROTXA_ INTERIEUR (DDELAINE 2016) (5)

Camping Arotxa Karrita **

St-Pée-sur-Nivelle, Pays Basque
FR_CAMPEOLE_DRAMONT_PLAGE_4

Camping Le Dramont ***

Agay-St-Raphaël, Var - Côte d'Azur
EUROSURF-DIAPO-MH-PREMIUM-6

Camping Eurosurf ****

Hyères, Var - Côte d'Azur
FR_CAMPEOLE_PHOTO_ISABELLE_OURSINIERE_VUE_ (46)

Camping Les Oursinières **

Le Pradet, Var - Côte d'Azur
FR_CAMPEOLE_ILE DES PAPES_PISCINE (DDELAINE 2016 )  (4)

Camping L'Ile des Papes ****

Villeneuve-lez-Avignon, Provence
Toboggan et piscine du camping La Côte des Roses à Narbonne-Plage

Camping La Côte des Roses ***

Narbonne-Plage, Méditerranée - Languedoc-Roussillon
MEDITERRANEE-GA-1680X790-PASTILLE

Camping Barberousse **

Gruissan, Méditerranée - Languedoc-Roussillon
FR_CAMPEOLE_ lLE CERS HEB (DDELAINE 2016) (13) (1)

Camping Le Cers **

St Laurent-de-la-Salanque, Languedoc-Roussillon
FR_CAMPEOLE_ LES MIMOSAS LIEUX TOURISTIQUES  (DDELAINE 2016 ) (8)

Camping Les Mimosas **

Le Lavandou, Var - Côte d'Azur
FR_CAMPEOLE_ COTE DU SOLEIL PISCINE(DDELAINE 2016) (9)

Camping Côte du Soleil ****

Sérignan, Languedoc-Roussillon
FR_CAMPEOLE_ PLAGE DU MIDI VUE (DDELAINE 201)

Camping Plage du Midi **

Portiragnes, Languedoc-Roussillon
FR_CAMPEOLE_ LE RAYOLET _ LIEUX TOURISTIQUES (DDELAINE 2016 )  (8)

Camping Le Rayolet **

Six-Fours-les-Plages, Var - Côte d'Azur
PARC-BORMES-1680X790

Camping Le Parc de Bormes **

Bormes-les-Mimosas, Var - Côte d'Azur
SANTA-LUCIA-2

Camping Santa Lucia

St Raphaël, Var - Côte d'Azur
-ARQUET-COTE-BLEUE

Camping L'Arquet Côte Bleue ****

Martigues, Provence
MARTIGUES-CHALETS-DE-LA-MER-5

Camping L'Hippocampe, Les Chalets de la Mer ****

Martigues, Provence
Newsletter

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Campéole

en blijf op de hoogte van al onze aanbiedingen en nieuwtjes

Voor al je kampeerwensen kun je terecht bij Campéole !

  • 80 uitzonderlijke locaties
  • Een ruime keuze aan accommodaties
  • Talloze services
  • Activiteiten en recreatie
  • Onze teams staan voor je klaar