Door een reservering te maken op de website campeole.com en de sub-website gaat u een relatie aan met de bedrijven «Les Campéoles» of «Les Etapes André Trigano», beiden onderdeel van de onderneming C.I.A.T., SASU met een kapitaal van 40.258.132 EUR, geregistreerd bij de KVK te Parijs onder nummer 732 067 954 waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op rue du Faubourg 15 Montmartre te Paris (75009).
Algemene verkoopvoorwaarden voor de campings van de keten Campéole, de campings van Campéole en de campings van André Trigano.
De aanmelding voor een op de verschillende dragers aangeboden verblijf veronderstelt volledige aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden en de huishoudelijke regelementen van de campings.

ARTIKEL 1 - Onderwerp

Deeze Algemene Voorwaarden bepalen de wijze en de voorwaarden waarop: De Maatschappij LES CAMPEOLES SARL met een kapitaal van 116 067 074,71 euro en Ingeschreven in het Handelsregister van Parijs: 327 438 560 Hoofdkantoor: 15 rue du Faubourg Montmartre – 75009 Parijs , haar Klanten de verhuur van Accommodaties en Campingplaatsen in Frankrijk en in het buitenland aanbiedt (hierna aangeduid als "Campings”) via haar Website (hierna aangeduid als de "Website(s)” zowel in het enkelvoud als in het meervoud) en haar Catalogus (hierna aangeduid als "de Catalogus”).
Ze zijn van toepassing op de Campings uit de Campéole keten, op Campings van Etapes Campéole en op campings van Etapes André Trigano.
Het contract dat de Klant aan de Maatschappij verbindt bestaat derhalve uit de volgende in volgorde van belang aangegeven documenten:
Het aanvraagformulier voor een reservering dat door de klant op de Website is ingevuld of dat via e-mail, per post of via telefoon aan de reserveringscentrale is doorgegeven en dat de Maatschappij hieraan verbindt zodra dit document of iedere vergelijkbaar document uitdrukkelijk schriftelijk is geaccepteerd door de Maatschappij, (hierna aangeduid na acceptatie als het “Reserveringsformulier”)
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden
De bijlage “Verklaring omtrent de persoonsgegevens van Klanten en gelijkgestelden”
Hierna het contract te noemen.
Bij tegenstrijdigheid tussen één of meerdere bepalingen in de hierboven genoemde documenten is het document van de hoogste rang doorslaggevend. Bij tegenstrijdigheid tussen één of meerdere bepalingen in documenten van dezelfde rang is het meest recente document doorslaggevend. Het feit dat een bepaling in een Bijlage niet uitdrukkelijk wordt genoemd in het hoofddeel van het contract betekent niet dat het tegenstrijdig is met het hoofddeel van het Contract.

ARTIKEL 2 - Reserveringsvoorwaarden en betaling

1. Prijs en prijsaanpassing
Bij de tarieven is inbegrepen:
• Het ter beschikking stellen van de betreffende accommodatie(s), volledig ingericht conform de op de Website en in de Catalogus gegeven beschrijving, toegang tot de voorzieningen behorende bij de plaats, de activiteiten en het sanitair en, tenzij anders vermeld, tot water, gas, elektriciteit, plaats voor de auto bij iedere accommodatie.
Bij de tarieven is niet inbegrepen:
• Eventueel supplement voor een huisdier, afhangende van de camping
• De borg, uitzonderingen daargelaten
• Extra Uitrusting (kinderbedjes, kinderstoelen, handdoek- pakketten...)
• Aanvullende diensten (veiligheidsarmbanden, badges voor auto’s, restauratie, aanvullende plaatsen...).
Beschikbaarheid van deze aanvullende diensten kan niet door de Maatschappij worden gegarandeerd. De Klant dient bij de receptie van de Camping te informeren betreffende beschikbare diensten en de hieraan verbonden kosten. Voor bezoek gedurende de dag kan de Camping verzoeken een bezoekerstax te betalen. Het kan zijn dat een Camping geen bezoekers toelaat of dat de bezoekerstax niet noodzakelijkerwijs toegang geeft tot alle diensten van de Camping.
De Maatschappij behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Alle in de catalogus 2020 aangegeven tarieven zijn geldig voor het seizoen 2020. De verblijven worden gefactureerd op basis van de tijdens de registratie van de reservering van kracht zijnde tarieven, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
De aangegeven prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, de Maatschappij berekent automatisch iedere wijziging of invoering van wettelijke of voorgeschreven belastingen op de ten tijde van de facturatiedatum aangegeven tarieven door. Deze wijzigingen zullen worden uitgevoerd zonder dat de klant hier bezwaar tegen kan maken. Aanbiedingen zijn nooit met terugwerkende kracht toepasbaar en kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen of aanbiedingen. We wijzen erop dat, conform artikel
L. 121-21-8 12° van de Consumentenwet, het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van de Consumentenwet niet van toepassing is op de dienstverlening aangaande verblijven en vrije tijd.
2. Touristenbelasting / supplementen
Het bedrag betreffende toeristenbelasting per dag en per persoon ouder dan 18 jaar is niet in de prijs voor het verblijf inbegrepen (met uitzondering van de tarieven voor een aantal genoemde terreinen in de catalogus). Deze belasting dient meteen bij aankomst op de locatie betaald te worden.
De vermelde bedragen zijn een indicatie. In geval van verhoging van de toeristenbelasting, betaalt de Klant het op de dag van aankomst op de Camping van kracht zijnde bedrag.
De toeristenbelasting wordt geïnd op laste van de gemeenten en kunnen worden verhoogd met een aanvullende departementale belasting.
Aanvullend op de toeristenbelasting kan op sommige Campings een milieu-deelnemingsbelasting worden geïnd (het bedrag van deze belastingen zal ophangen bij de receptie van de camping). Voor elke formule, kale kampeerplaats of huuraccommodatie, zullen aanvullende kosten worden berekend voor extra voertuigen (auto, aanhanger, motor, boot...) wanneer deze zijn toegestaan, voor extra tenten, dieren, bezoekers... Al deze tarieven worden

vermeld in de rubriek tarieven kampeerders, beschikbaar op de website www.campeole.com en aan de ingang van elke betreffende Camping.
3. Betalingen
Iedere definitieve reserveringsaanvraag door de Klant dient schriftelijk te worden ingediend, door middel van:
- Rechtstreeks reserveren op de Website,
- het opsturen van het volledig ingevulde Reserveringscontract naar de Reserveringscentrale in geval van reservering per e-mail of telefonisch
- Wendt u rechtstreeks tot de camping
De Klant dient eveneens de volgende betalingen te verrichten:
- een aanbetaling van 25% van het huurbedrag of het volledige bedrag van de reservering.
- eventuele aanvullende diensten
- administratiekosten ter hoogte van vijftien (15) euro incl. belastingen voor verblijven van twee tot vier nachten. Bij langere verblijven bedragen de administratiekosten vijfentwintig (25) euro incl. belastingen
- de premie voor de annuleringsverzekering (indien aangemeld).
- het volledige bedrag van het verblijf bij reservering minder dan dertig (30) dagen vóór aankomst.
Deze reservering heeft alleen contractuele waarde bij ontvangst door de Klant van een door de Maatschappij gegeven bevestiging. Als de reservering meer dan 90 dagen voor de aankomstdatum wordt gemaakt, heeft de klant de mogelijkheid om het totale bedrag voor het verblijf, inclusief de huursom, eventuele bijgeboekte aanvullende diensten, indien afgesloten de annuleringsverzekering en de reserveringskosten, zonder bijkomende kosten volgens de volgende voorwaarden in vier delen te voldoen:
- Een aanbetaling bedraagt 25% van de totale huursom, evenals de reserveringskosten, indien afgesloten het totaalbedrag van de annuleringsverzekering en eventueel het volledige bedrag van de bijgeboekte aanvullende diensten
- 25% van de totale huursom 90 dagen voor de aankomstdatum;
- 25% van de totale huursom 60 dagen voor de aankomstdatum;
- 25% van de totale huursom 30 dagen voor de aankomstdatum. De verblijfskosten moeten uiterlijk 30 dagen voor aankomst worden voldaan, met uitzondering van last minute boekingen. Indien de verblijfskosten niet binnen de eerder vermelde termijnen worden voldaan, wordt de boeking beschouwd als door de klant geannuleerd en blijven de verblijfskosten volledig verschuldigd.
4. Last minute reservering
De klant kan tot 12.00 u op de dag van aankomst reserveren via de Campéole website. Daarna is het verplicht om rechtstreeks contact op te nemen met de camping om de beschikbaarheid van plaatsen of accommodaties te controleren.
Alle reserveringen die minder dan dertig (30) dagen voor de verwachte aankomstdatum worden gemaakt, moeten volledig worden betaald met creditcard of bankoverschrijving. Binnen 48 uur wordt een betalingsbewijs per fax of e-mail gevraagd.
5. Geaccepteerde betaalmethoden
Voor de aanbetaling evenals voor het bedrag van de reservering worden de volgende betaalmethoden geaccepteerd:
• Franse bank- en postcheques, met uitzondering voor betalingen die worden uitgevoerd op minder dan dertig (30) dagen vóór aankomst
• vakantiecheques ANCV (indien deze betaalmethode wordt gebruikt, is het aan te raden de cheques volledig ingevuld, aangetekend met ontvangstbevestiging op te sturen naar de Maatschappij of middels een andere veilige manier), met uitzondering van vakantie-e-Cheques.
Alleen daadwerkelijk ontvangen vakantiecheques worden verrekend. Het is aan de Klant het aantal te verifiëren vóór verzending. De Maatschappij behoudt zich het recht voor betaling te vragen voor het ontbrekende bedrag. De Maatschappij kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het niet ontvangen van ANCV-cheques. Het bedrag blijft verschuldigd zolang de betaling niet is vastgesteld door de Maatschappij, creditcard, bankoverschrijving, Bij betaling per ANCV vakantiecheques wordt geen enkele terugbetaling gedaan en het teveel betaalde bedrag zal op geen enkele wijze worden terugbetaald.
6. Vakantiebonnen en wergeversbijdragen
De Maatschappij, samengesteld als een S.A.R.L. (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) beschikt niet over ministeriële goedkeuring die gewoonlijk aan stichtingen wordt verleend (niet de kenmerken „gîtes, Huis, familiecampings” biedend), zodat vakantiebonnen niet als betaalmiddel kunnen worden geaccepteerd. Raadpleeg uw Kinderbijslagfonds om te zien of u in aanmerking komt voor een vergoeding hunnerzijds. Om dezelfde redenen raden we u aan de Sociale Afdeling of Bedrijfsraad te benaderen vóór uw aanmelding om op de hoogte te zijn van hun
„vakantietoeslag” voorwaarden.
7. Aanbiedingen van huuraccommodaties
De Maatschappij doet aanbiedingen voor het reserveren van huuraccommodaties, alleen op bepaalde campings beschikbaar.
- Duo-aanbieding:
Afhankelijk van de camping wordt alleen een korting van maximaal 5% tot 25% gegeven op het totale gereserveerde verblijf voor 4 juli en na 29 augustus voor 2 volwassenen met of zonder kind jonger dan 7 jaar in een 2-kamer accommodatie met badkamer. De duo-aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en de meest voordelige aanbieding zal worden toegepast. Voor sommige Ondernemingsraden zijn er Bijzondere Voorwaarden. Vermeld tijdens de online reservering
„DUO” in het veld Promotiecode.

Deze aanbieding is niet geldig bij campings van partners Etapes André Trigano, noch op campings l’Arquet en Chalets de la Mer. Als de groep bij aankomst meer dan 2 volwassenen of kinderen ouder dan 7 jaar telt, dient ter plaatse een extra betaling te worden voldaan.
Opmerking: kinderen onder de 7 jaar dienen te worden vermeld in het veld „opmerkingen”.
- Aanbieding lang verblijf
Op lange verblijven, oftewel langer dan tien (10) dagen, worden kortingen toegepast. Bij meer dan vijftien (15) dagen worden deze groter. De aanbieding is geldig voor een reservering van opeenvolgende nachten, op dezelfde Camping en in hetzelfde verblijf, gedurende de gehele openingsperiode van de Campings. Ze wordt berekend over het volledige huurbedrag.
8. Klantidentificatie
De reservering wordt op strikt persoonlijke titel gedaan. U kunt in geen geval uw reservering onderverhuren of doorgeven zonder toestemming van de Camping.
Tijdens de reservering is de Klant verplicht de naam, voornaam en geboortedatum van iedere verblijvende persoon door te geven, evenals, indien van toepassing, het nummerbord van de auto die op de Camping zal staan.
De Camping behoudt zich het recht voor iedere niet bij de reservering ingeschreven persoon te weigeren. De Klant dient verplicht deel uit te maken van de verblijvende personen. Wegens veiligheids- en verzekeringsredenen is het overschrijden van het aantal door de Klant tijdens de reservering opgegeven verblijvende personen niet toegestaan.

ARTIKEL - 3 Aansprakelijkheid

1. Verantwoordelijkheid van de camping
De Klant valt tijdens het verblijf onder de civiele aansprakelijkheidsverzekering van de Maatschappij indien er sprake is van lichamelijk letsel of materiële schade waarvoor de Maatschappij verantwoordelijk zou zijn gesteld.
De Maatschappij kan niet aansprakelijk worden gesteld, vanwege communicatie door derden, voor onjuiste informatie met betrekking tot genoemde elementen in de door de Maatschappij gebruikte dragers (bijv.: catalogus, website).
De op de dragers gebruikte foto’s en teksten zijn niet- contractueel. Deze zijn zuiver indicatief en onderhevig aan niet vooraf aangekondigde wijzigingen. De Maatschappij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen van data, openingstijden of routes, voor het schrappen of wijzigen van een gedeelte van het programma veroorzaakt door externe factoren als onaangekondigde stakingen, technische incidenten, noodweer, epidemieën, vluchtwijzigingen of andere gevallen van overmacht, ten gevolge van derden die niets te maken hebben met de in het contract voorziene diensten of van de slechte uitvoering van het contract door de ondertekenaar.
Elke activiteit, gratis of betaald, vermeld op de dragers, kan over het algemeen in bepaalde omstandigheden buiten de wil van de Maatschappij en/of verbonden aan een geval van overmacht, worden gewijzigd of geannuleerd bij aankomst van de Klant. Deze omstandigheden kunnen geen aanleiding zijn voor aansprakelijkheid van de Maatschappij, noch voor het annuleren van het verblijf. De infrastructuren die in de projectstatus verkeren worden zuiver op informatieve basis vermeld op onze dragers. In het geval dat, vanwege redenen buiten de Maatschappij om en/of verbonden aan een geval van overmacht, deze infrastructuren niet tijdig klaar zijn voor het begonnen seizoen, kan de Maatschappij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Maatschappij verplicht zich ertoe haar klanten real-time informatie te geven over de beschikbare infrastructuren op de website www.campeole.com. De Maatschappij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor incidenten die zich voordoen tijdens ter plekke door de Klant bij een externe dienstverlener gekochte diensten of die het gevolg zijn van een persoonlijk initiatief van de Klant.
2. Verantwoordelijkheid van de klant
Bij aankomst op de camping dienen de kampeerders een geldige verzekering te kunnen overleggen voor hun caravan, tent en/of materiaal, waardoor ze in het bijzonder gedekt zijn voor civiele aansprakelijkheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke voorwerpen. Onze civiele aansprakelijkheid is niet van toepassing op beschadiging van tenten, caravans en hun inhoud. Daarbij kan de Maatschappij niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal of schade aan persoonlijke voorwerpen van de kampeerders. We wijzen erop dat de parkeerplaatsen niet bewaakt zijn en dat parkeren dus op risico van de gebruiker plaatsvindt.
De huurder van de accommodatie of de plaats zorgt dat hijzelf en zijn medereizigers op een normale manier de uitrusting en de voorzieningen van de camping zoals bedoeld gebruiken. Hij verplicht zich om de accommodatie of de plaats bij vertrek aan het einde van het verblijf in goede staat achter te laten. Elke beschadiging aan gebouwen, verlies of vernieling van meubilair van de huuraccommodatie of de openbare gebouwen van de camping komt volledig voor rekening van de veroorzaker. De huurder van een accommodatie of een plaats wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor elke schade, verlies, beschadiging, hinder of overlast die door medereizigers of bezoekers is veroorzaakt. De huurder van de accommodatie of de plaats bevestigt kennis te hebben genomen van het campingreglement en hij verplicht zich hieraan te houden er ervoor te zorgen dat medereizigers en bezoekers zich hieraan houden. Als een klant hinder of overlast veroorzaakt voor andere klanten of het functioneren van de openbare instelingen in gevaar brengt, behoudt de camping zich het recht voor om het verblijf per direct te beëindigen zonder betaling van een vergoeding en onverminderd de reparatiekosten die de camping en derden op de klant kunnen verhalen.

Hetzelfde geldt indien de camping abusievelijk gebruik van de accommodatie constateert (aantal gasten is hoger dan de toegestane hoeveelheid in de accommodatie). De klant verklaart dat hij een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten waarin schade veroorzaakt aan gehuurde of gebruikte goederen wordt gedekt (verklaring overleggen).

ARTIKEL - 4 Annuleringsverzekering
Een Annulerings- en onderbrekingsverzekering voor het verblijf wordt als optie aan de Klant aangeboden. Deze kan alleen ten tijde van de reservering worden afgesloten en wordt meteen door de Maatschappij aangemeld bij:

Gritchen Tolède et Associés Sinistre –Campez couvert

27 Rue Charles Durand – CS70139

18021 Bourges Cedex

 
Deze komt niet in aanmerking voor een terugbetaling bij annulering. De volledige bepalingen worden beschreven in de informatienota «Verzekeringen» die voor het sluiten van het Contract aan u ter beschikking wordt gesteld en die wordt toegevoegd aan het reserveringsaanvraagformulier of bij de eerste aanvraag van de Klant.

Reisverzekering Informatiedocument over het Verzekeringsproduct.
ARTIKEL 5 - Omschrijving van de dienstverlening

1. De kampeerplaats
Het betreft een plaats voor een tent, caravan of camper.
Het verblijf wordt berekend vanaf een basispakket waarin de kampeerplaats, één (1) of twee (2) personen naar gelang het pakket, de camping/caravanning installatie, een voertuig op de kampeer- of parkeerplaats en toegang tot de infrastructuren, activiteiten en sanitaire voorzieningen. Bijkomende kosten (extra persoon, extra auto, extra tent, elektriciteit, dubbele as...) zijn niet bij het pakket inbegrepen en zullen er worden bijgeteld. Verblijven vóór 04 juli en na 29 augustus zijn gratis voor kinderen onder de 7 jaar. Ze worden echter wel als volledig persoon beschouwd bij het tellen van de capaciteit aangaande de accommodatie of de kampeerplaats.
Van 4 juli tot 29 augustus verschillen de aankomstdagen en tijden en de vertrekdagen en tijden van Camping tot Camping. Het is mogelijk het verblijf ter plekke te verlengen, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
2. De huuraccomodatie
Afhankelijk van de bestemming is de accommodatie te huur van zaterdag tot zaterdag, van zondag tot zondag, van woensdag tot woensdag, van woensdag tot zondag of van zaterdag tot woensdag, van zondag tot woensdag
Afhankelijk van de camping kunnen de gasten in de periode van 4 juli tot 29 augustus 2020 aankomen vanaf 16 u (aankomsttijd) en dienen ze op de dag van vertrek voor 10 u te vertrekken (vertrektijd). Tenzij anders aangegeven op de betreffende website van de Camping en/of in de Catalogus, kunnen accommodaties in de periode van 11 juli 2010 tot 22 augustus 2020 alleen voor minimaal zeven (7) nachten worden gereserveerd. Buiten de hierboven genoemde periode, is de aankomstdag op Campings Etapes Campéole vrij, met uitzondering van de dinsdag en op campings Etapes André Trigano alleen mogelijk op zaterdag.
Op bepaalde campings en voor sommige accommodaties is het in de periode voor 11 juli 2020 en na 22 augustus 2020 mogelijk om minimaal 2 nachten te boeken.
Op camping Eurosurf is een boeking voor minimaal 2 nachten mogelijk:
- voor 30 mei 2020 en na 19 september 2020 voor de Premium accommodaties;
- voor 20 juni en na 12 september 2020 voor de andere accommodaties.
Neem voor precieze informatie contact op met de reserveringscentrale. Lakens, dekens of dekbedden kunnen worden geleverd voor iedere aangeboden beschikbare slaapplaats in de voor verhuur beschikbare accommodaties. Lakens zijn echter niet beschikbaar op de campings Etapes André Trigano, Etapes Campéole, noch op de campings l’Arquet en Chalets de la mer.
De gedetailleerde omschrijving van de woonruimten is beschikbaar bij de Reserveringscentrale en op de Website: www.campeole.com. Er kunnen wat kleine verschillen zijn in de inrichting en uitrusting binnen eenzelfde formule tussen verschillende campings. Uw wensen voor een specifieke kampeerplaats of accommodatie op de camping kunnen alleen worden ingewilligd naar gelang de mogelijkheden op het moment van aankomst.
3. Specificaties Cuba
De huuraccommodaties komen overeen met de plaatselijke normen van de “campismo”. Het betreft aaneengesloten basisbungalows.
Vanwege de lokale beperkingen kan de Maatschappij niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen van stromend water, elektriciteit of voor andere mogelijke lokale gebeurtenissen.

ARTIKEL 6 - Wijziging van het verblijf

1. Wijzigingen door de klant
De Klant heeft de mogelijkheid om tijdens hetzelfde seizoen, eenmaal en zonder kosten, de data, locaties of verblijfformules op de Campings van Campéole en Etapes Campéole te wijzigen (voor zover de beschikbaarheid en ontvangstmogelijkheden het toelaten).
Deze wijziging dient schriftelijk te worden doorgegeven (post, e-mail, fax) aan de reserveringscentrale of aan de Camping naar gelang de reserveringsmethode. Alle reeds betaalde bedragen aangaande de lopende reservering zullen naar de nieuwe reservering worden overgemaakt. Na een eerste aanvraag tot wijziging van een verblijf zal iedere volgende wijziging vijfentwintig (25) € extra administratiekosten met zich meebrengen.
Indien de kosten van de nieuwe reservering lager zouden zijn dan de kosten van de oorspronkelijke reservering, wordt het verschil tussen de twee terugbetaald aan de Klant, behalve wanneer de wijziging plaatsvindt op minder dan dertig (30) dagen vóór de aankomstdatum. Wanneer het nieuwe verblijf duurder is, moet het verschil tussen beide reserveringen per creditcard door de Klant worden voldaan op de datum waarop het verblijf wordt aangepast en tegen het tarief dat geldig was op het moment van de oorspronkelijke reservering.
We wijzen erop dat de voordelen en aanbiedingen die door de Maatschappij worden gedaan na de oorspronkelijke reservering niet kunnen worden toegepast op reserveringen die reeds geheel

of gedeeltelijk zijn voldaan, met uitzondering voor wijzigingen die betrekking hebben op het aantal deelnemende personen.
Eveneens bij wijziging van het verblijf zijn de datum en het bedrag van de eerste reservering leidend.
De Klant heeft op ieder moment de mogelijkheid om, afhankelijk van de beschikbaarheid van de camping, opties aan de oorspronkelijke boeking toe te voegen (extra persoon op campingplaatsen ...).
2. Wijzigingen door de Maatschappij
Indien het verblijf vóór aanvang wordt gewijzigd door de Maatschappij, kan de Klant:
- ofwel annuleren, de reserveringsdienst betaald dan het volledige bedrag van de reeds ontvangen betalingen terug (inclusief reserveringskosten en eventuele verzekeringskosten).
- ofwel het gewijzigde verblijf accepteren. Indien deze wijziging een vermindering of verhoging van de verblijfskosten met zich meebrengt, zal dit verschil ten laste van de Maatschappij komen, ofwel door het verschil terug te betalen aan de Klant, ofwel door de verhoging van de verblijfskosten voor haar rekening te nemen.

ARTIKEL 7 - Verlate aankomst, vervroegd vertrek

Bij een verlate aankomst of een vervroegd vertrek ten opzichte van de op de reserveringsbon vermelde data, blijft het bedrag voor het gehele verblijf verschuldigd. De Klant kan geen aanspraak maken op een vergoeding voor het niet gebruikte gedeelte van het verblijf als gevolg van een verlate aankomst of een vervroegd vertrek.

ARTIKEL 8 - Annulering van een verblijf

1. Geen presentatie op de camping
Indien de Klant zich niet binnen een termijn van 48 u na het ingaan van de reservering zonder rechtvaardiging en/of bericht meldt op de Camping, kan de Camping vrij beschikken over de accommodatie of kampeerplaats. De Maatschappij zal de kosten berekenen middels toepassing van de annuleringsvoorwaarden.
2. Door de koper
Een annulering dient schriftelijk te worden verstuurd per aangetekende post met ontvangstbevestiging naar onze reserveringscentrale op het volgende adres: CAMPEOLE – Annuleringsservice – Zone Industrielle de Garaoutou, BP 7 - 09270 MAZERES FRANKRIJK of door het sturen van een e-mail naar het volgende e-mailadres: annulation@andretriganogroupe.com Deze treedt in werking op de ontvangstdatum van de betreffende brief of e-mail.
Voor de annulering van een huuraccommodatie of kampeerplaats:
• meer dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf:
- De Maatschappij behoudt 25% van de volledige huurkosten, de administratiekosten en het bedrag van de annuleringsverzekering.
- Indien er gebruik is gemaakt van een cadeaubox, blijft de volledige tegenwaarde van hiervan verworven voor de Maatschappij.
• minder dan 30 vóór het begin van het verblijf,
De Maatschappij behoudt het volledige bedrag van het verblijf. De annuleringskosten kunnen worden gedekt door de geboden annuleringsgaranties.
3. Door de Maatschappij:
• Vóór het vertrek
Indien een annulering plaatsvindt door de Maatschappij, terwijl het verblijf onderwerp is van een definitieve reservering en/of bevestiging, wegens redenen van overmacht, weersomstandigheden, gebeurtenissen die volledige of gedeeltelijke vernietiging veroorzaken, volledige of gedeeltelijke administratieve sluiting, vertragingen in werkzaamheden als gevolg van noodweer of andere redenen, buitenwerkingstelling van elementen die essentieel zijn voor de functionering van de Camping, veiligheidsrisico’s, gebeurtenissen van buitenaf of indien de Camping door de directie van de maatschappij wordt beoordeeld als ongeschikt om te openen, en dit op een locatie die wordt vermeld in de Catalogus, de Website of enige andere Catalogus of Website waar Campings onder de naam Campéole worden aangeboden, wordt de Klant per aangetekende brief of, wanneer beschikbaar, per e-mail op de hoogte gebracht en vervolgens volledig vergoed voor de reeds gedane betalingen. Deze annulering kan echter geen aanleiding zijn voor het betalen van een schadevergoeding.
Voor zover mogelijk en binnen de grenzen van de beschikbare
verblijven, periodes, producten en bestemmingen, zal de Maatschappij, indien de Klant dit wenst, alternatieve oplossingen aanbieden. Indien er een prijsverschil bestaat tussen de betaalde bedragen en het bedrag van de nieuwe aanbieding, wordt het verschil bij een lager bedrag terugbetaald aan de Klant en bij een hoger bedrag door de Maatschappij voor haar rekening genomen. Alle eventuele overige kosten zijn uitgesloten en iedere aanvraag tot vergoeding of betaling hieromtrent zal niet in behandeling worden genomen.
• Tijdens het verblijf
Indien het verblijf door de Maatschappij wordt onderbroken wegens gevallen van overmacht, weersomstandigheden, noodweer, gehele of gedeeltelijke administratieve sluiting, het buiten werking zijn van voor het etablissement essentiële elementen, veiligheidsrisico’s, exogene gebeurtenissen, zal de directie van de Camping een schrijven aan de Klant overhandigen dat aantoont dat zijn verblijf is ingekort. De Klant zal prorata temporis worden vergoed voor het niet gebruikte gedeelte van het verblijf.
Voor zover mogelijk en binnen de grenzen van de beschikbare verblijven, periodes, producten en bestemmingen, zal de Maatschappij, indien de Klant dit wenst, alternatieve oplossingen aanbieden. Indien er een prijsverschil bestaat tussen de betaalde bedragen en het bedrag van de nieuwe aanbieding, wordt het verschil bij een lager bedrag terugbetaald aan de Klant en bij een hoger bedrag door de Maatschappij voor haar rekening genomen. Alle eventuele overige kosten zijn uitgesloten en iedere aanvraag tot vergoeding of betaling hieromtrent zal niet in behandeling worden genomen.

ARTIKEL 9 - Borg
De borg wordt gevraagd bij aankomst en zal worden teruggeven aan het einde van het verblijf en, uiterlijk, binnen acht dagen na de dag van vertrek van de Klant.
De wijze van retourbetaling van de borg zal in het klantendossier worden vermeld. De borg dient afhankelijk van apparatuur van de camping hetzij te worden voldaan door twee aparte cheques, hetzij door een afdruk van de creditcard of, indien dit niet mogelijk is, contant. In geval van borg door creditcardafdruk, kan de onderneming in geen geval verantwoordelijk worden gehouden bij vertraging van het terugstorten van de borg door de bank.
Voor niet verwarmde accommodaties bedraagt de borg driehonderdtien euro (€310), ofwel tweehonderdvijftig euro (€250) ingeval van beschadiging van de woning en zestig euro (€60) schoonmaakkosten.
Voor ver warmde accommodaties bedraagt de borg driehonderddertig euro (€330), ofwel tweehonderdvijftig euro (€250) ingeval van beschadiging van de woning en tachtig euro (€80) schoonmaakkosten.
Sommige campings vragen eveneens een borg van ongeveer twintig euro (€20) voor de in- en uitrijkaart.
Dit bedrag kan geheel of gedeeltelijk door de Maatschappij worden ingehouden in geval van schade aan het woonverblijf en inhoud en/of materiaal op de Camping dat wordt geconstateerd bij een tegenstrijdige eindinventarisatie. Eveneens geldt dat indien de lakens en de dekens of dekbedden die bij het verblijf ter beschikking worden gesteld niet worden teruggegeven of beschadigd zijn, een gedeelte of de gehele borg kan worden geïnd. De Maatschappij kan eveneens het bedrag aangaande de schoonmaakkosten innen indien wordt vastgesteld tijdens de eindinventarisatie dat er niet is schoongemaakt.
Indien de eindinventarisatie overeenkomt met de staat van de accommodatie bij aankomst zal de Maatschappij de Klant de borg teruggeven, uiterlijk binnen acht dagen na vertrek wanneer het cheques betreft, meteen wanneer de borg cash is betaald.

 

ARTIKEL 10 - Ontvangst van groepen minderjarigen
Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders of een wettelijke voogd worden niet op  de  campings  geaccepteerd. Het ontvangen van groepen minderjarigen dient te gebeuren met inachtneming van de Franse wet aangaande de begeleiding van deze groepen. De verantwoordelijken voor deze begeleiding dienen te beschikken over een ministeriële goedkeuring met betrekking tot hun activiteit.
De begeleiders van deze groepen dienen hun diploma’s te overleggen (geldige documenten voor de begeleiding van groepen jongeren).
Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor de begeleiding van groepen minderjarigen of indien de benodigde verklaringen waaraan de organisatoren onderhevig zijn niet op tijd worden aangeleverd, behoudt de Maatschappij zich het recht voor het verblijf van groepen minderjarigen te annuleren of op te schorten.
Als groepen minderjarigen zich bij de campingreceptie melden en niet aan de desbetreffende bepalingen voldoen zal de reservering om deze reden worden geannuleerd. Bijgevolg zijn de annuleringsvoorwaarden uit artikel 8.2 van toepassing.
ARTIKEL 11 - Dieren
Met uitzondering voor honden uit de 1ste en 2de categorie, die automatisch worden geweigerd, behoudt  iedere  Camping  zich het recht voor alle of sommige huisdieren toegang te geven, middels een supplement, of toegang te weigeren.
Er wordt één huisdier per aanmelding toegestaan tenzij een uitdrukkelijk verzoek aan de Camping of reserveringscentrale wordt goedgekeurd. Honden dienen op de camping aan de leiband te worden gehouden. De Klant verbindt zich ertoe de hygiëne en de omgeving van de locatie te respecteren. Bij aankomst dient de Klant een vaccinatieboekje te overleggen, up-to-date, voor de dieren die moeten zijn gemerkt en ontvlooid. Verder zijn dieren verboden rondom de zwembaden, in de restaurants en in de supermarkten.

 

ARTIKEL 12 - Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden
De maatschappij behoudt zich het recht voor dit contract te wijzigen. Met het tekenen van de reserveringsovereenkomst en het overmaken van de aanbetaling gaat de klant akkoord met de AV.
ARTIKEL 13 - Informatica en vrijheid
Overeenkomstig de wet op Informatica en Vrijheid van 6 januari 1978 (La Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978) wordt de klant ervan in kennis gesteld dat de gegevens die worden verstrekt voor de reservering aan geen enkele derde partij worden verstrekt en vertrouwelijk zijn. De Klant heeft recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen gegevensoverdracht aan derden door zich per brief te wenden tot CAMPEOLE, 15 rue du faubourg Montmartre, PARIS (75009).
De verklaring over de bescherming van persoonsgegevens van klanten is op onze website te raadplegen: www.campeole.com
ARTIKEL 14 - Klachten
Ledere eventuele klacht betreffende dit Contract, de interpretatie en / of uitvoering ervan, of als gevolg van een verblijf op één van onze campings dient schriftelijk, binnen 15 dagen na afloop van het verblijf, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het volgende adres te worden gestuurd  (klachten  per gewone  post worden  niet  in behandeling genomen): CAMPEOLE – Klantenservice – Zone Industrielle  de  Garaoutou,  BP  45  -  09270  MAZERES,   FRANKRIJK In geval van geschil, nadat de klantenservice is benaderd en er binnen een redelijke termijn  geen  bevredigend  antwoord  is  ontvangen,  kan de Klant conform artikel L. 612-1 van de wet op consumptie gratis een beroep doen op de Consumentenmediator MEDICYS binnen een termijn van maximaal één jaar na de klacht, door zich per aangetekende brief tot de Maatschappij te richten. De Maatschappij heeft als Mediator het bedrijf
MEDICYS - Centrum voor bemiddeling en minnelijke schikking van gerechtsdeurwaarders. Iedere aanvraag voor bemiddeling dient via e-mail te worden gestuurd naar www. medicys.fr, of per post naar MEDICYS, 73 Boulevard de Clichy - 75009 Parijs, Frankrijk.

Onze selectie vakanties

Camping Plage Sud

Biscarrosse-Plage, Aquitanië

Camping Navarrosse

Biscarrosse, Aquitanië

Camping Clairefontaine

Royan, Charante-Maritime

Camping La Grande Côte

La Barre-de-Monts, Vendee

Voor al je kampeerwensen kun je terecht bij Campéole!